Polityka prywatności

 

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r) w związku z tym przesyłamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest YOMMIX MICHAŁ JANICKI SPÓŁKA JAWNA, dalej zwana „Administratorem”.

 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: JOANNA PAŁKA, 502734376, Joanna.palka@yommix.com.pl

 3. Administrator informuje, iż:

 • Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia, które Pan/Pani złożył(a),

 • podanie danych było dobrowolne ale niezbędne w celu złożenia zamówienia,

 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego

  rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

 • dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży, i przedawnienia roszczeń z niej

  wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych

  osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

 • Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym przedstawicielom handlowym, podmiotom, które zapewniają

  wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną.

 1. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

  1. 1)  dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  2. 2)  przenoszenia danych,

  3. 3)  wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  4. 4)  pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa

   szczególną sytuację;

  5. 5)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych

  6. 6)  uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:

   1. a)  występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

   2. b)  celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

   3. c)  stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

   4. d)  ewentualnym źródle pozyskania danych;

   5. e)  udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

 2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.