Porady

Płyta Kronopol OSB

OSB - Oriented Strand Bard - to płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich. Powstaje ona z młodych drzew sosny zwyczajnej, w zaawansowanym technologicznie procesie produkcyjnym, na nowoczesnej linii ContiRoll w firmie Kronopol, w Żarach. Płyta Kronopol OSB eksportowana jest do ponad 40 krajów na całym świecie, gdzie cieszy się dużym uznaniem wśród fachowców i użytkowników.

plyty.jpg

OSB - Oriented Strand Bard - to płyta oukierunkowanych wiórach płaskich. Powstaje ona z młodych drzewsosny zwyczajnej w zaawansowanym technologicznie procesieprodukcyjnym na nowoczesnej linii ContiRoll w firmie Kronopol wŻarach. Płyta Kronopol OSB eksportowana jest do ponad 40 krajów nacałym świecie, gdzie cieszy się dużym uznaniem wśród fachowców iużytkowników.

Jest to drewnopochodna płyta konstrukcyjna dozastosowań w budownictwie, logistyce, przemyśle meblarskim.Szerokie spektrum zastosowań wynika przede wszystkim z doskonałychparametrów płyty oraz jej wysokich walorów użytkowych.

Płyta Kronopol OSB odznacza się stabilnościąkształtu, bardzo dobrą odpornością na uderzenia, wysokąizolacyjnością termiczną i akustyczną, łatwą obrabialnością.Mikrostruktura zazębionych ze sobą wiórów gwarantuje wysokąsztywność, wytrzymałość oraz odporność na zginanie.

Główne zalety płyty OSB są następujące:

- duża wytrzymałość wzdłuż osi głównej, świetna sprężystość;

- bardzo mały współczynnik pęcznienia pod wpływem wilgoci. PłytyOSB nie odkształcają się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu,jak dzieje się to w przypadku desek i innych produktówdrewnopochodnych;

- klasa higieny E1;

- niewielka masa poszycia;

- prostota montażu- możliwość samodzielnego wykonania poszycia;

- klasyfikacja ogniowa Ds2-d0 wg normy PN-EN 13501-1.

- stabilność parametrów- płyta zachowuje swoje właściwościmechaniczne pod warunkiem odizolowania jej od wpływu bezpośrednichwarunków atmosferycznych;

- stężenie konstrukcji dachów, stropów i ścian;


RODZAJE PŁYT:

OSB/2- płyta ogólnego stosowania w warunkach suchych, wewnątrzpomieszczeń.

OSB/3- płyta konstrukcyjna do stosowania wśrodowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz,najpopularniejsza i najczęściej stosowana w budownictwie.

OSB/4- płyta konstrukcyjna do zastosowań nośnycho podwyższonych obciążeniach mechanicznych i podwyższonejwilgotności na zewnątrz i wewnątrz.

Płyty Kronopol OSB/3 i OSB/4 muszą byćbezwzględnie zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem działaniawody, zarówno podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Płytyte należy natychmiast po zamontowaniu na zewnątrz budynku: naścianach i dachach zabezpieczyć odpowiednią izolacją przedniekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

W płycie OSB/3 i OSB/4 poddanej jednak działaniuwilgoci przez dłuższy okres czasu mogą nieznacznie napęczniećbrzegi, zgodnie z normą: OSB 3 do 15 %, OSB 4 do 12%. Być możekonieczne będzie przeszlifowanie brzegów w celu uzyskania równejpłaszczyzny przed położeniem elementów wykończeniowych, takich jakna przykład dachówka bitumiczna na dachu.

Zastosowanie:

Płyty Kronopol OSB ze względu na swoje parametry technicznedoskonale nadają się do następujących zastosowań:

- OSB/2:

o do zastosowań ogólnych w warunkach suchych;

o na opakowania, skrzynie;

o wykonywanie szkieletów mebli tapicerowanych;

o konstrukcje regałów, stojaków, stoisk wystawowych;

- OSB/3 i OSB/4:

o szerokie spektrum zastosowań w budownictwie;

o poszycia ścian, dachów i stropów

o elementy konstrukcyjne: np. środniki belek dwuteowych;

o elementy wyposażenia wnętrz;

o budowa schodów, podestów, wybiegów;

o tymczasowe ogrodzenia placów budowy;

o zamykanie otworów budowlanych ( drzwi, okna) w trakciebudowy;

Podczas montażu należy postępować ściśle z instrukcjąmontażu, załączoną do każdej palety płyt OSB. Główne zasady montażusą następujące:

- Płyta OSB powinna być transportowana orazprzechowywana w taki sposób, aby uniknąć jej uszkodzenia orazzawilgocenia. Powinna być magazynowana pod dachem, w miejscuprzewiewnym, wolnym od wilgoci, zabezpieczonym przed podsiąkaniemwilgoci z gruntu.

- Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zalecasię co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowychwarunkach.

- Według zasad ochrony i zabezpieczeniamateriałów drewnopochodnych, zaleca się, aby wilgotność płytypodczas montażu nie przekraczała 15% . Przy tym poziomiewilgotności, wyklucza się możliwość wystąpienia szkodliwych grzybówi pleśni.

- Podczas montażu, płytę należy układać zawszeosią główną prostopadle do legarów, krokwii, belek. Oś głównapłyty, pokrywa się z kierunkiem układu wiórów na powierzchni płytyi standardowo jest ona zgodna z dłuższą krawędzią płyty.

- Łączenie krótszych krawędzi musi być wykonywane napodporach.

- Pomiędzy płytami należy zachować min. 3 mmszczelinę dylatacyjną, natomiast przy ścianach odstęp powinienwynosić min. 12 mm. Umożliwi to pracę płyty przy zmianietemperatury i wilgotności otoczenia oraz wyeliminujeniebezpieczeństwo falowania lub wybrzuszenia płyty.

- Jeżeli płyta OSB jest układana w paśmiedłuższym niż 12 m, to należy dodatkowo pozostawić szczelinędylatacyjną o szerokości min. 25 mm.

- Do mocowania, należy stosować wkręty do drewnalub gwoździe spiralne lub pierścieniowe, długości 2,5 razy grubośćmocowanej płyty. Uwaga - czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych,nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych, mają one innącharakterystykę hartowania.

- Przy zewnętrznej krawędzi poszycia płyt OSB -gwoździe powinny być przybijane co 10 cm, na styku dwóch płyt co 15cm natomiast na powierzchni płyty, na podporach pośrednich co 30cm. Gwoździe należy przybijać min. 1 cm od krawędzi płyty.

- Każda płyta Kronopol OSB posiada nadrukidentyfikacyjny. Podczas montażu, płyta o krawędzi prostej powinnabyć ułożona tak (nadrukiem do góry lub do dołu), aby można było wprzyszłości zidentyfikować płytę. Ze względów konstrukcyjnych niema to znaczenia, czy płyta będzie ułożona nadrukiem do góry, czy dodołu.

- Płyta o krawędzi frezowanej na pióro i wpust,ma swoją stronę lewą i prawą. Strona prawa jest po tej stroniepłyty, po której po złożeniu utrzymujemy gładką i równąpowierzchnię. Na lewej stronie, w miejscu łączenia płyt, widocznabędzie niewielka szczelina dylatacyjna oraz nadruk identyfikacyjny,na powierzchni płyty.

Ułożenie płyt Kronopol OSB zgodnie z instrukcją montażu orazzaleceniami producenta, gwarantuje długoletnie i bezproblemoweużytkowanie.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...